Mangler avtale for eiendom midt på: Kan bli amputert promenade

Den nye bryggepromenaden fra Fiskebrygga til gangbroen er en av Flekkefjord kommunes viktige satsinger i år. Den kan imidlertid bli stykkevis og delt, fordi det mangler en avtale med Elvegaten 16.