Mangelen på veterinærer fører til at det i en periode kan være dager utenom ordinær arbeidstid og helger der det ikke er noen på vakt i Flekkefjord veterinærvaktområde. 

Veterinærvaktområdet dekker kommunene Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord. Det er kommunene selv som er ansvarlige for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, og disser tre kommunene gikk i fjor inn for et samarbeid. 

– Dette er en krevende situasjon og vi jobber med å finne løsninger. Får du ikke tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid i denne perioden er stort sett alternativet døgnåpne veterinærklinikker i Stavanger og Kristiansand, opplyser Flekkefjord kommune på deres nettsider.