Skal lage maritim politikk

Av

Regjeringen ønsker å bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene.