Markedsføring og byggeprosjekter: Kvinesdal vil bruke én million på koronatiltak for næringslivet

Saken om å bevilge totalt inntil 1 million kroner til tiltakspakke for det lokale næringslivet skal opp i både formannskapet og kommunestyret før sommeren.