8. MAI ble frigjøringsdagen markert over hele landet, ja over store deler av Europa. I tillegg til frigjøringsdagen, er det også blitt en markering for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner. I går ble dagen markert i Russland, med symboltung markering på den Røde plass i Moskva. Årets markering av frigjørings- og veterandagen har fått et tragisk bakteppe gjennom den aggressiv russiske krigføringen i Ukraina.

SØNDAG BLE det flere lokale markeringer. Den største fant sted i Lyngdal der alle regionens ordførere var samlet for å avduke et minnesmerke over alle de veteranene som har vært i tjeneste utenlands gjennom de seneste 50 årene. Men det var også markeringer ved de lokale minnestøttene over dem som gav sitt liv i forbindelse med 2. verdenskrig. 8. mai har vært og er viktig, fordi det skal minne oss om hvilke grusomheter som utspiller seg under en krig.

OG NETTOPP det gav denne 8. mai-markeringen en ekstra dimensjon ved at vi i vår egen verdensdel opplever grusomheter som vi trodde var kastet på historiens skraphaug. I stedet opplever vi de mest omfattende krigshandlingene i Europa siden 2. verdenskrig. Despoten Vladimir Putin har mistet fullstendig gangsynet og truer hele verdensfreden ved sine handlinger.

I MER enn 30 år har vi naivt trodd på tøvær og fredelig sameksistens. Men allerede i 2013/2014 burde vesten ha gitt klar beskjed da Putin valgte å valse inn over Krim-halvøya. I iveren etter å beholde den gode forbindelse mellom øst og vest, snudde vi ryggen til. 24. februar ble det alvor igjen, da Putins styrker slo inn over Ukraina. Motstanden han møtte fra Ukraina – og sanksjonene han møter fra resten av verden, har åpenbart sjokkert ham.

KRIGEN I Ukraina hører ingensteds hjemme. Død og lidelse, ødeleggelser og fundamentale krigsforbrytelser av den sorten vi nå ser, kan ikke karakteriseres som annet enn krigsforbrytelser. Vladimir Putin må stiller for en internasjonal krigsforbryterdomstol når dette marerittet er over. Den mannen har mistet all troverdighet og fortjener sammenligningen med Adolf Hitler.