Meglere og banker må planlegge ekstra godt i høst

Som følge av kommune- og regionsreformene stenges matrikkelen (eiendomsregisteret) 13. desember og grunnboken 27. desember.