Dyrelidelser får pågå for lenge

Av

Riksrevisjonen mener at for dårlig oppfølging fra Mattilsynet fører til at dyrelidelser får pågå for lenge.