Vi heier på bussutspillet fra ordførerne i Lister om mer buss og tilpassede løsninger. Vi trenger også å forbedre tilknytningen mellom buss og tog der det er mulig, for eksempel med matebusser og felles billettsystem.

MDG gikk til valg på bedre busstilbud i hele Agder, og det er en sak vi kommer vi til å jobbe hardt for. Særlig de unge i Agder har være klare på at de ønsker seg dette, og det lover jo godt for klimaet og fremtiden. Det er viktig at tilbudet svarer til det behovet som er der, men vi må tenke ulikt om buss mellom byene langs kysten og der hvor bebyggelsen er spredt.

Noen steder vil «bygderuter» og tilkallingsruter være den løsningen som er mulig, men det må også legges til rette for fastere frekvenser, for eksempel knyttet opp mot idrett og andre fritidsaktiviteter. Elektroniske systemer har uansett gjort fleksibilitet mye enklere å få til, og kartlegging av behov hos de ulike passasjergruppene vil gjøre skreddersøm lettere. Men bussene må ha gode og trygge veier å kjøre på. MDG har fått kritikk for å ville bremse utbyggingen av firefeltsveier, også kalt «monsterveier» mellom de store byene.

Dette begrunner vi både med hensyn til utslipp og de enorme naturødeleggelsene utbyggingen medfører. Men derimot kjemper vi for bedre sikkerhet på kommune- og fylkesveier, de veiene som knytter folk i fylket sammen. Der mangler det til og med midtstriper mange steder, og det er et stort behov for gang- og sykkelveier.

Så et nei til de store veiene betyr et absolutt ja til forbedring av de mindre, og til forbedring av togtilbudet. Det er vi ikke sikre på vil bli prioritert av firefeltstilhengerne.