Ekspertutvalg anbefaler flere studieplasser i medisin-utdanningene

Av

I dag tar mer enn 40 prosent av alle norske medisinstudenter utdanningen sin i utlandet. Et ekspertutvalg mener en større andel bør ta utdanningen sin i Norge.