Styrker medisin-beredskapen

Av

Departementet sender nå på høring forslag til lovendringer som skal styrke legemiddelberedskapen i en normalsituasjon.