Brudd i forhandlingene om melke-kutt

Av

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gått ut av forhandlingene om kutt i melkeproduksjonen.