Staten kjøper melkekvoter for flere hundre millioner kroner

For å redusere produksjonen av kumelk inviteres kvoteeierne til å selge melkekvoten til staten. Oppkjøpsordningen starter 2. januar og pågår fram til 31. mars 2020.