Helt, ikke stykkevis og delt sykehustilbud

 *** Local Caption *** Flekkefjord sykehus

*** Local Caption *** Flekkefjord sykehus Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Åshild Brun Gundersen anklager Arbeiderpartiet for å ville ha et todelt helsevesen fordi Arbeiderpartiet ikke er for ordningen fritt behandlingsvalg som høyre-regjeringen innførte i 2015.

Ingenting er fjernere fra sannheten.

Arbeiderpartiet vil ha ett helhetlig offentlig sykehustilbud, med avtaler med private aktører på spesielle områder som det er rimeligere å kjøpe enn å bygge ut selv, underlagt offentlig styring og kontroll. Vi har i alle våre alternative budsjetter bevilget mer penger enn høyreregjeringen til sykehus. Der høyreregjeringen bruker flere millioner til å administrere ordningen fritt behandlingsvalg, bruker vi de pengene til å styrke de offentlige sykehusene slik at de kan ha flere ansatte, gi bedre pasientbehandling, ha lengre åpningstider og slippe å kutte inn til beinet. Vi vil ha en tillitsreform og fjerne New Public management politikken, der telling, rapportering og administrasjon er styrende. Ansatte må få tid og anledning til å bruke deres faglige skjønn og klokskap.

Høyreregjeringens politikk er å øke forskjellene, noe deres sykehuspolitikk også bærer preg av. Gjennom en storstilet privatisering til kommersielle helsekonsern demonteres de offentlige sykehusene og det åpnes for privat kommersiell drift uten politisk kontroll. Det er dårlig bruk av fellesskapets penger og det fører til at allerede få fagspesialister blir smørt enda tynnere utover. Private aktører kan etablere seg der de selv ønsker og selv velge hvilke pasientgrupper man vil gi tilbud til. Disse finansieres automatisk av de samme pengene som skal gå til offentlige sykehus.

Når den samme regjeringen ikke følger opp med å bevilge det det er behov for til de offentlige sykehusene, skaper de en negativ spiral der mer og mer blir privatisert.

Privatiseringen er også en sentraliseringspolitikk. De private aktørene har etablert seg i hovedsak i sentrale strøk, rundt østlandsområdet. De som taper er de som trenger sammensatte tilbud, langvarige behandlingsopplegg og som trenger behandling nærmest der de bor. Ordningen krever mye administrasjon og fagfolk må bruke mer tid på papirarbeid enn på pasientene. Det er også vist at forholdsvis få pasienter, flest i sentrale strøk benytter seg av ordningen. Det reduserer samfunnsnytten.

Arbeiderpartiet vil gi alle et likeverdig sykehustilbud ved å bygge ut og styrke de offentlige sykehusene og bruke pengene våre fornuftig, til sykehus i Norge, ikke til overskudd i utenlandske kommersielle aktører.

Artikkeltags