Fraværet av politisk debatt om plan og bygg er påfallende

Av

Valgkampen er så vidt i gang. I september velger vi de politikerne som skal forvalte vårt lokaldemokrati. Miljø, eldreomsorg og skole er naturligvis sentrale tema i valgkampen. Mye, for ikke å si det meste politikerne skal ta stilling til, er lovpålagte oppgaver. Handlingsrommet er smalt.