Rydd opp etter dere!

VANLIG SYN: Legging av bredbånd og fjerning av asfalt har vært en gjenganger i Flekkefjord de seneste månedene. Foto: Svein Løvland

VANLIG SYN: Legging av bredbånd og fjerning av asfalt har vært en gjenganger i Flekkefjord de seneste månedene. Foto: Svein Løvland

Av
DEL

LEDERSTORE DELER av Flekkefjord sentrum er preget av gravearbeider i forbindelse med legging av bredbånd. I flere måneder har det blitt jobbet. Asfalt er fjernet og hullene er stort sett lappet sammen – som et eneste stort lappeteppe. Det ser ikke pent ut, for å si det forsiktig.

MED MINDRE det er fylkeskommunen som eier grunnen der arbeidene er blitt gjort eller skal gjøres, må en regne med at det stort sett bare blir flikking og lappeteppe-asfalt når jobben er gjort. Kommunen har en halv million kroner til rådighet på sitt asfaltbudsjett, men har merkelig nok ikke sikret seg tilsvarende avtale som fylket: At bredbåndleverandøren asfalterer etter seg når jobben er ferdig.

HER ER det noen i kommunen som ikke har vært våkne nok. Vi husker godt bredbåndutbyggernes forholdsvis heftige kampanje for å sikre seg nye kunder. Det stod ikke på tilbudet, men det ble aldri sagt at det skulle se ut som en svinesti etter dem. For det er det gjør: Gatene i byen og i boligområder ser ikke ut i måneskinn. Det er hullete mange steder og det går for lang tid før asfalt kommer på plass. Dermed øker sjansen for at biler kan bli skadet.

DET BØR være en selvfølge at kommunen prøver å gå i dialog med utbygger og får dem til å se og forstå at slik kan det ikke være. Fylkeskommunen gjorde det i forkant, og derfor er det asfaltert blant annet ved Søyland skole.

VI NEVNER ikke navn på utbygger av bredbåndet, men kunne være fristet til å gjøre det. En halvstatlig etat bør være sitt ansvar bevisst og sørge for at kommunene de legger bredbånd i, ikke blir påført ekstrautgifter. Selskapet pushet bredbåndtilbud i mange måneder før asfalten ble fjernet og grøftene ble gravd opp. Nå er det på tide at aktøren ser seg tilbake – og ordner opp i makkverket av noen gater og veier de etterlater seg.

DETTE ER er ikke god omdømmebygging, for å si det slik.


Artikkeltags