Forventer handlekraft fra nytt kommunestyre!

ENGASJERTE: Engasjerte foreldre og foresatte som kjemper for at barna i 2012-kullet skal få beholde tredeling videre.

ENGASJERTE: Engasjerte foreldre og foresatte som kjemper for at barna i 2012-kullet skal få beholde tredeling videre.

Av

Ved Liknes skole forventer foreldre og foresatte at skolen fortsetter med tre klasser også i 3. og 4.klasse på småskoletrinnet.

DEL

MeningerMed stadig prat om innskjæringer og sparetiltak i kommunen, er foreldre enormt bekymret dersom dette skal ramme de som trenger det mest: barna.

Som det har blitt skrevet om ved flere anledninger, ble det i 2012 født flere barn i Kvinesdal kommune enn gjennomsnittet. Kommunen hadde god tid til å organisere løsninger før disse barna ble skolepliktige. Det ble fremmet flere forslag for å begrense utgiftene, som flytting av skolegrenser, todeling med tre kontaktlærere, todeling med unntak i enkelte fag, dette for å unngå tre klasser. Heldigvis ble det besluttet at de skulle deles i tre klasser grunnet det høye elevantallet. Klasserom, som burde vært på plass til de begynte på skolen, var ikke på plass. Det ble derfor satt inn et modulbygg som stod klart dagen før de spente førsteklassingene begynte på skolen. Dette modulbygget står enda, og nye klasserom er ikke påbegynt. I 2025 begynner elever fra fire skoler på Kvinesdal ungdomsskole. Totalt blir det over 90 elever som da begynner i 8. klasse. Kommunen bør allerede nå tenke langsiktig for hvordan også dette skal løses.

Tredeling kun i 1. og 2.klasse

I budsjettet ble det kun bevilget penger til tredeling i 1. og 2.klasse. Derfor er foreldre og foresatte til 2012-barna ved Liknes skole nå på banen for at tredeling må inn i budsjettet også videre. Det er per dags dato 54 elever i 2.klasse på Liknes skole. Det har tidligere kommet frem at hvis det er flere enn 56 elever, vil de bli delt i tre klasser videre. Vi lurer alle på hvor tallet 56 kommer fra? Dersom det blir todeling, blir det 27 elever i begge klassene. Det vil også bety inndeling i nye klasser for elevene. Her bør en også kalkulere med at elevantallet kan øke grunnet tilflyttere til bygda.

Tidlig innsats

Det har de siste årene vært mye fokus på tidlig innsats i barnehager og skoler. Stortinget har bevilget flere hundre millioner til nettopp dette formålet. Med nærmere 30 elever i klassen, mens de enda er på småskoletrinnet, ser vi ikke hvordan tidlig innsats blir prioritert. I opplæringsloven §9a-2 står det at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er i tillegg kommet en ny lærernorm fra høsten 2019 som sier at det skal være 15 elever per lærer i ordinær undervisning.

I Liknes skole sin virksomhetsplan står det blant annet:

«Våre nærmeste hovedutfordringer utenom å oppnå våre faglige målsetninger og komme i balanse økonomisk, blir å forsøke å gå fra 3 til 2 klasser på det store 2012-kullet. Som rektor må jeg påpeke at dette er meget utfordrende og en dårlig løsning med tanke på tidlig innsats, spesielt med det plassbehovet denne elevgruppen har. Jeg har derfor spilt inn i økonomiplanen at det etter min faglige vurdering bør innvilges midler til å beholde denne 3-delingen i 2 år til (3. og 4. klasse)». (Rektor Bjørn Arild Frestads uttalelse)

Klasserom

Denne elevgruppen har et større plassbehov enn enkelte andre trinn. På øvre plass på Liknes skole, hvor småskolen holder til, er det ingen klasserom som er store nok per dags dato til å romme 27 elever. Vi stiller spørsmål til hvordan dette eventuelt skal løses på så kort tid.

Opp til våre folkevalgte

Det har de siste årene vært stort fokus på at Kvinesdal vil øke innbyggertallet. I 2012 ble det født mange barn, og det vil selvsagt også føre til økte kostnader. Vil kommunen ha høyere innbyggertall, må skolene være dimensjonert for det.

Samtlige partier vil satse på skoler, og er for å beholde grendeskolene, noe som er flott. Men kan kommunen forsvare økonomisk å beholde alle skolene vi har i Kvinesdal, dersom de ikke kan innvilge penger til ett stort trinn på den største barneskolen vi har?

Det er viktig at kommunen nå tenker langsiktig. Det kan få store utfordringer med så store klasser, både med tanke på klassemiljø, læringsutbytte og for de ansattes del. Vi setter vår lit til at våre nye folkevalgte lytter til Liknes skole og til oss foresatte som vil det beste for våre 7-åringer, også videre i skolegangen deres.

Vi er over 100 foreldre til disse 2012-barna ved Liknes skole. Flere av oss har pratet med lokalpolitikere, og vi har da fått tilbakemeldinger om at de støtter vårt synspunkt om tredeling videre. Nå gjenstår det å se om budsjettforhandlingene går i våre barns favør.

Send leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags