Den som ler sist, ler best?

Av
DEL

MeningerNykomlingen og nyvalgt gruppeleder, René Munthe Eik, kommer med friske fraspark i sitt tilsvar til Ap og Sp på vegne av Lund Høyre. Måten han ordlegger seg på, viser at han har særdeles lite kunnskap om Lund kommune generelt og politikkens vesen spesielt. Han vil uten tvil få en bratt læringskurve, og har med sine bastante synspunkter åpenbart skapt forventninger om at Lund Høyre vil levere på politiske løfter for enhver pris. Fallhøyden kan bli stor både for ham selv, påtroppende ordfører Hogne Skjerpe og ikke minst for resten av blokkpartiene KrF, Frp og V.

Statsbudsjettet er nylig lagt fram. Der var som forventet, ingenting å juble over. De økonomiske utfordringene for Lund kommune må derfor håndteres via kommunebudsjettet for 2020 og økonomiplanen de neste fire år. Lund Sp og Lund Ap skulle gjerne fjernet eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer, men står fast ved at tidspunktet ikke er i nærværende fremtid. Vi er først og fremst opptatt av å levere gode tjenester til innbyggere, ikke bare de lovpålagte minimumstjenestene, men også i form av støtte til kulturlivet og frivilligheten som i sum bidrar til at innbyggerne kan trives og leve det gode liv i Lund kommune.

På denne bakgrunn er det på ingen måte tafatt å takke nei til lederposisjoner i hovedutvalgene. Vi er ikke opptatt av taburetter for taburettens del, ei heller ønsker vi å bli sittende som «gissel» for flertallsblokkas politikk og spesielt dens økonomiske politikk. Vi venter i spenning på rådmannens fremleggelse av budsjettforslaget mandag 21. oktober. I tillegg imøteser vi den politiske plattformen til den nye flertallsblokka med Høyre og KrF i førersetet. Spesielt er vi spent på hvilken «luksus» den nye posisjonen vil fjerne med et «pennestrøk» med «ny giv» og effektivisering når budsjettet og økonomiplanen skal balanseres.

Lund Sp og Lund Ap vil videreføre den politiske plattformen og den ansvarlige, økonomiske politikken som har vært ført sammen med KrF og V siden budsjettåret 2015 ved kommende budsjettbehandlinger:

  • Budsjettet for 2019 var en videreføring av kursen som ble vedtatt i 2015. Målet er fortsatt å legge til rette for en langsiktig, bærekraftig utvikling i hele kommunen i perioden 2020-2023.
  • Innbyggerne skal sikres forsvarlige helse- og omsorgstjenester og et godt skole- og barnehagetilbud.
  • Et kulturliv basert på omfattende dugnad og frivillighet, skal fortsatt oppleve kommunen som en aktiv støttespiller.
  • Styrkningen av både løpende vedlikehold og etterslep på asfaltering og renovering av bygningsmasse må fortsette.
  • I henhold til strategisk næringsplan ble det i 2019 avsatt midler til utvikling av sentrumsområdene (500’ kr), og igangsatte prosjekter som matprosjektet «Mad» og reiselivsprosjektet «Oppdag Lund» videreføres i henhold til prosjektplanene.
  • Driftsrammen videreføres på 2019-nivå uten nedskjæringer så langt råd er.
  • Investeringer: Utbygging/renovering av skolene på Moi fullføres i perioden (Nygård barneskole i 2020).
  • Eiendomsskatten søkes uendret med 2.0 promille.
  • Utvikle tiltak som kan bidra til å ta vare på innflyttere og som samtidig kan øke kommunens attraktivitet for nye innbyggere generelt og familier/eldre ungdom spesielt.
  • Bidra sammen med eksterne aktører for å få tilfredsstillende mobil-, fiber- og bredbåndsdekning i hele kommunen.

Lund Høyre ved gruppeleder mener det var en total fallitterklæring å invitere samtlige partier til å videreføre denne politiske kursen i «et slags samlingsstyre». Vi vil bare minne om at mange har fått erfare ordtaket i overskriften: «Den som ler sist, ler best».

KrF og påtroppende varaordfører, Gro Helleland, vil som helt ny i kommunestyret i likhet med gruppeleder for Høyre raskt møte «virkelighetens nådeløse hverdag». Da vil det vise seg hva «bedre kjemi og tone», humor og personlige, gjensidige komplimenter vil være verdt over tid.

Send leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags