Sommerjobb for ungdom = vinn-vinn for kommunen

Av