Vindmøller i Lister? Nei takk!

Av
DEL

MeningerDe siste månedene har debatten om vindmøller og nedbygging av norsk natur rast i norsk offentlighet. Store deler av norsk natur står i fare for å bli nedbygd mot folks vilje og flere steder jobbes det for nye konsesjoner. Vår egen region er i NVEs nasjonal ramme pekt på som egnet til vindmøller, la det først være klart at det i seg selv ikke betyr at det skal bygges vindmøller i vår region. Men at NVEs nasjonal ramme ikke er en utbyggingsplan betyr imidlertid ikke at vi ikke skal si tydelig ifra hva vi mener om en eventuell vindkraftutbygging.

Vannkraften som er bærebjelken i norsk kraftproduksjon har tjent Norge godt, den står for om lag 96 % av norsk kraftproduksjon. Den har gitt inntekter til både staten, fylkeskommunen og kommunen. Det er riktig ettersom vannkraft også har miljøkonsekvenser. For mange kommuner er vannkraften, og inntektene den får derfra forskjellen på gode og dårlige tjenester i kommunen. Noen påstår at vindkraften også bidrar med klingende mynt i kommunekassen, det er sterkt overdrevet. Vindkraft er mye mindre effektiv og bidrar ikke med særlig mye utover eiendomsskatt til kommunene.

Vi er opptatt av miljøet, og vi vet at vindkraftutbygging har betydelige miljøkonsekvenser. For Fremskrittspartiet er også lokaldemokratiet viktig, det betyr at vi mener beslutninger som angår den enkelte kommune i størst mulig grad skal fattes i den enkelte kommune. I praksis betyr det at det ikke skal gis tillatelse til å bygge vindmøller der kommunen er imot, og i Vest-Agder har en betydelig andel av kommunene sagt nei takk til nye vindmøller, det gjør vi også.

Send leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags