Tiltak for vekst i Flekkefjord og Agder

Svein Hobbesland.

Svein Hobbesland.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerFlere arbeidsplasser er nøkkelen til vekst. Arbeiderpartiet har programfestet flere tiltak som skal sørge for flere arbeidsplasser i Flekkefjord og Agder i årene som kommer.

Som ordfører ønsker jeg å være en ledende kraft i arbeidet med utvikling i distriktene, en storsatsing innen havnæringer, for å sikre flere arbeidsplasser innen industri og satsing på teknologi og entreprenørskap skolen. Levende bygder er viktige for bosetting og trivsel. Vi vil derfor stimulere til næringsutvikling på Sira, Hidra, i Åna-Sira og Gyland. Distriktene skal strykes med ny giv innen jordbruk, skogbruk og havnæringer. Vi vil utvikle landbruket gjennom egne tilskuddsordninger, blant annet til tiltak som øker kompetanse og rekruttering til landbruket. Innen skogbruk ønsker vi mer lokal verdiskapning gjennom utnytting av biologisk masse og satsing på biogassproduksjon. Distriktene skal også styrkes ved å sikre at alle i Agder har høyhastighets bredbånd innen 2023.

Flekkefjord og Agder skal ta en lederrolle i utviklingen av havnæringer. Fylket har en lang og lun kystlinje som er godt egnet for etablering av flere nye lønnsomme arbeidsplasser innen fiskeri, havbruk, skipsfart og maritim/offshore næring. Vi støtter etableringen og utviklingen av bedriftsklyngen Innakva i Lister og Akvalab. Samarbeidet mellom kommunen, fylkeskommunen, næringslivet og den nye havbrukslinjen på Flekkefjord VGS må styrkes.

Flekkefjord og Agder har behov for flere fagfolk! Vi vil legge til rette for flere industriarbeidsplasser ved å styrke fagskolens tilbud, ved å modernisere yrkesfagutdanningen og gi bedre muligheter for å ta fagbrev på jobb. Fagskolen skal drive desentralisert undervisning. Alle yrkesfagelever skal få tilbud om læreplass før sommerferien. Maskinparkene på skolene må moderniseres i forhold til det som brukes i arbeidslivet. Vi vil ta i bruk ordningen ‘Fagbrev på jobb’, slik at flere ufaglærte som er i jobb får mulighet til å ta fagbrev.

Vi må skape nye arbeidsplasser hvor digital kompetanse er en sentral del. Flere må starte egen bedrift for at Flekkefjord skal vokse. Derfor ønsker vi mer fokus på teknologi og entreprenørskap allerede i grunnskolen. Blant annet gjennom koding og programmering, og å sørge for at skolene har det digitale utstyret som trengs.

Stem Arbeiderpartiet 9. september for vekst og flere arbeidsplasser i Flekkefjord og Agder!

Send leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags