Mens snøen la seg på fjelltoppene, er Øvre Sirdal dekket av flomvann!

Sirdølene vil ha snø, men må dessverre nøye seg med mest regn i disse dager.