Mer distriktsvennlig utdanning, men ikke flere campuser

UiA

UiA

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Lederen i Avisen Agder ønsker mer distriktsvennlig utdanning, leste vi 14. oktober. Det kommer! Universitetet i Agder har denne uka vedtatt å igangsette et nytt kull med distriktsvennlig grunnutdanning innen sykepleie fra neste høst.

Målgruppen er i hovedsak studenter som på grunn av jobbtilknytning og familiesituasjon ikke har mulighet til å studere på campusene i Kristiansand eller Grimstad. Økt satsing på distriktsvennlig utdanning er også i tråd med regjeringens søkelys på «Lære hele livet».

Nå kan vi tilby utdanning til flere personer som av ulike grunner trenger kompetansepåfyll eller omstilling i voksen alder for å kunne fortsette å bidra i arbeidslivet.

UiA-styret stiller seg også positive til at det arbeides for å kunne tilby mer forutsigbare distriktsvennlige tilbud innen vernepleie- og barnehagelærerutdanninger. Utdanningene vil tilbys som en kombinasjon av fysisk undervisning og nett- og samlingsbaserte undervisningsformer. Det planlegges opptak for distriktsvennlig bachelor i vernepleie og bachelor i barnehagelærerutdanning i

2022-2023.

Vi ser at regionen har et behov, og det vil vi gjerne bidra til å dekke. Vi arbeider for å fullfinansiere studiene, slik at vi ikke må redusere på våre vanlige studieplasser innen disse fagene i Grimstad og Kristiansand.

Som Agder skriver kunne vi også denne uka offentliggjøre at vi kommer med videreutdanning i sykepleie i både Flekkefjord og fem andre steder i Agder. Her er søknadsfristen allerede nå i november, så vi oppfordrer sykepleiere til å søke og på den måten øke sin kompetanse.

Lederen i Agder ber oss se til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og «hva de har klart å få til». Deres campusstruktur med hele åtte campuser i det som tidligere var Telemark, Vestfold og Buskerud fylker er historisk betinget, og ikke et resultat av en strategisk prosess. USN ble etablert i 2018, to år etter at Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble slått sammen til én utdanningsinstitusjon. Hvis man der fikk bygge opp et universitet fra null, ville det nok sett annerledes ut.

Som universitet skal vi drive med forskningsbasert undervisning og det fordrer robuste forskningsmiljøer. Det får man ikke ved å fragmentere de vitenskapelige miljøene. I en tid hvor samfunnsutfordringene skal løses tverrfaglig er det desto viktigere å samle kompetansen. Vi har funnet en god arbeidsdeling mellom våre to campuser – i tillegg tilbyr vi distriktsvennlige utdanninger. Nettbaserte løsninger gjør det mulig å nå ut til enda flere.

Vi har forståelse for at mange kommuner har utfordringer med å holde på ungdommene sine. Det å reise ut for å ta utdanning har en verdi i seg selv. Man kommer tilbake med erfaringer som kan være nyttig for utviklingen av lokalsamfunnene. Vi vil utfordre kommunene i hele Agder til å opprettholde dialogen med sine ungdommer og tenke strategisk når det gjelder å utvikle arbeidsplasser som kan friste dem til å komme tilbake etter endt utdanning.

Det kommer altså mer utdanning i distriktene fra UiA, men ingen nye campuser.

Send leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags