NÅ BEGYNNER alvoret for den nye regjeringen. I går leverte vår nyslåtte finansminister Trygve Slagsvold Vedum sin tilleggsproposisjon i forhold til statsbudsjettet. Det vil si at den nye regjeringen setter sitt eget stempel på forslag til statsbudsjett for neste år. Det er ikke i dag, i år eller neste år at Jonas Gahr Støre sin regjering blir målt på sin økonomiske politikk. Løftene som ble gitt i valgkampen skal gjennomføres i løpet av perioden. Men allerede nå ser vi hva som kommer.

REGJERINGEN ER fremdeles avhengig av støtte fra andre partier for å få et gyldig budsjettvedtak. Det betyr igjen at vi får lange dager og netter opp under jul der vi regjeringens forhandlere er i tunge diskusjoner, først og fremst med SV, men kanskje også med partier på borgerlig side for å finne frem til kompromisser i den økonomiske politikken.

I GÅR, bare noen timer etter at finansministeren hadde lagt frem sin tilleggsproposisjon, steg strømprisen dramatisk. Vi betalte mer enn fire kroner pr. kilowatt time noen timer i går ettermiddag og kveld. I forslaget til statsbudsjett går regjeringen inn for å redusere el-avgiften. Regjeringen legger opp til et inntektstap på 2,9 milliarder kroner ved å redusere el-avgiften. For en normal husholdning betyr det en tusenlapp spart.

KOMMUNENE FÅR 2,5 milliarder kroner ekstra i frie inntekter. Det inkluderer 1,2 milliarder kroner som settes av som tilskudd ut fra hvor mange skoler de har. Målet er å redde skoler som trues av nedleggelse. Nettopp den potten kan være avgjørende for eksempel for Lund kommune, der diskusjonen om skolestruktur går høyt for tiden.

SLIK SETT viser den nye regjeringen en retning, selv om det nok vil være sterke innvendinger mot forslagene, både fra de som mener det gjøres for lite og de som mener det er feil prioriteringer. Derfor må regjeringen gjennom de neste fire årene klare å finne penger til å finansiere sine valgløfter innenfor rammen av en ansvarlig økonomisk politikk. De må sørge for at det er balanse mellom utgifter og inntekter. De må legge opp til et skatteopplegg som både bidrar til vekst, og til rettferdig fordeling. Det endelige resultatet av den politiske behandlingen får vi rett før jul.