Miljøkonsulentene sammen med elevrådet har jobbet med aktivitetsrommet gjennom hele skoleåret. Rommet har blitt malt og oppgradert og et nytt bordtennisbord og annet utstyr har blitt kjøpt inn.

– Rommet skal brukes til trivselsaktiviteter i friminuttene. Ved skolestart til høsten kan vi endelig ta rommet i bruk. Her kan elevene samles og slappe av i pallesofaene, høre musikk og spille bordtennis og andre spill. Elever og ansatte på ungdomsskolen gleder seg stort over gaven og de mulighetene et slikt rom gir, sier miljøkonsulent Anne Grethe H. Berntsen.

Fint med en sosial plass

Elevrådet har vært tungt involvert i prosjektet, og har gjentatte ganger tatt forespørsler fra miljøkonsulentene på strak arm.

– Det er greit med et slikt rom, sier Jon Inge Gåseland.

– Det er ikke mange plasser i Kvinesdal vi elever har tilgang til bordtennis og biljard innendørs. Det er flott at skolen er en av stedene som har dette.

Elevrådsleder Marie Stordrange Halland sier at det er fint å ha en plass å sosialisere seg.

– Alternativet er jo å sitte ute og fryse. Dette tilbudet gjør at alle kan være med på noe. Elevene kan gå inn og bli inkludert i et slikt rom. Vi i elevrådet har båret paller og bord som Sofie og Hermine Netland skaffet.

Tilrettelegging

– Trivsel og et godt skolemiljø er viktig for at barn og unge skal ha mest mulig utbytte av sin skolegang. Det er flott at Kvinesdal ungdomsskole satser stort på dette og vi er stolte av å kunne bidra med midler, sier Anna Kvinlaug, som er kontorleder ved Flekkefjord Sparebanks avdeling i Kvinesdal.

Hun sier også at de gjennom gavefondet ønsker å tilrettelegge for gode oppvekstforhold for barn og unge i de lokalsamfunnene de er en del av, og at dette prosjektet nettopp derfor var midt i blinken.