Så er også daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) blitt et offer for metoo-hysteriet. Det var påskens politiske hovedbudskap her i småligland. Fortiden hjemsøker – blant mange andre – dyktige politikere som har småsvin på skogen fra langt tilbake i tid, og straffen skal være evig skam og nærmest utstøtelse fra menneskeheten.

For over 20 år siden tittet Odd Roger Enoksen inn i en damedusj-garderobe på et hotell, der en nå navngitt, naken fembarnsmor og partifelle av ham befant seg. Litt før påske i 2022 forlangte denne kvinnen og flere av hennes medsøstre Enoksens hode på et fat. Det fikk de også, idet han umiddelbart gikk av, og Norge mistet en kompetent forsvarsminister i en krisetid med krigshandlinger i Europa.

Og mer «metoo-fysjom»: For omlag 17 år siden, da daværende olje- og energiminister Enoksen var 50 år, hadde han et forhold til en 18 år gammel, kvinnelig skoleelev. Etter hva jeg har forstått, handler det om en etter lovverket myndig kvinne med alle sanser i behold. Men nå har hun kommet på banen og følger hun opp «naken-skandalen» ved å mene at Enoksen dengang i 2005 brukte sin politiske posisjon til å utnytte henne.

Maktmisbruk, kalles det av folk som vil Enoksen til livs. Som om ikke 18-åringen skulle ha egen vilje, men være en hjelpeløs femme fatale i et manneudyrs makt! Feigingen Slagsvold Vedum må mene hva han vil, men det er IKKE i strid med norsk lov for hverken menn eller kvinner å ha seksuelle forhold til personer som er mangfoldige år yngre enn dem selv, så lenge begge parter har passert den seksuelle lavalder!

Også her i Norge finnes det massevis av eksempler på parforhold der aldersforskjellen er diger, uten at eldstepart i forholdet spikres på et kors og mister jobben sin av den grunn. Og i motsetning til den stadig økende gjengen med «boligspekulant-rikspolitikere», har Odd Roger Enoksen de facto ikke foretatt seg noe som er i strid med kongerikets lovverk. Men han har kanskje ikke fotet seg helt i tråd med opplest og under bordet vedtatt, norsk moral. Og moralens selvbestaltede voktere er det overflod av i dette landet.

Metoo-bølgen har riktignok sørget for at endel mannsgriser veldig velfortjent har fått svi. Men nå går det over alle de ofte omtalte støvleskaft: Det skal omtrent ikke mer til enn at en mann ser med ulveblikk på feil kvinnemenneske, så får han et metoo-varsel i skallen.

Siden Metoo-aksjonen kom på banen i 2017 med varselet om overgriperen Harvey Weinstein, har det nærmest kontinuerlig frem fra skap og skuffer kravlet kvinner som hevder at de for lengre eller kortere tid siden ble fysisk og/eller psykisk misbrukt av ekle mannspersoner.

Svært mange av varslene er ganske sikkert på sin plass. Men det er også hevnaksjoner ute og går. Filmen «Disclosure» fra 1994, som på norsk har tittelen «Avsløringen», kan i så henseende være en tankevekker.

Jo dyktigere mange av de påståtte kvinne-misbrukerne er – jo høyere oppe i samfunnsystemet de befinner seg – desto mer er det om å gjøre å bli kvitt dem, later det til. Som for eksempel nå avgåtte forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Han hadde ikke noe valg, spesielt ikke siden hans eget senterparti lempet ham nådeløst til ulvinnene.

Jeg gjentar at jeg er hjertens enig i at overgripende mannsgriser skal ha sin velfortjente straff. Men hysteriet må ikke få ta overhånd dithen at et klaps på en kvinnerompe langt tilbake i tid skal ødelegge menneskers liv og karrierer for alltid.