Gå til sidens hovedinnhold

Midt i smørøyet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

DET VAR et slag i magen for mange at Morrow Batteries valgte bort Lista til fordel for Arendal da de like før jul plukket ut stedet for en batterifabrikk med over 2000 arbeidsplasser. Det viser seg imidlertid at det slett ikke trenger å være kroken på døra for mulighetene innen store «grønne næringer» i vår region. Vi ligger midt i smørøyet.

AKTØRENE BAK hydrogenfabrikk i Kvinesdal har vist at det er fullt mulig å utnytte beliggenheten ved store kraftknutepunkt, hovedvei, havnemuligheter og et arbeidsmarked på tvers av kommunene til å tiltrekke seg oppmerksomhet fra investorer.

DE SAMME lokale aktørene har sett mulighetene til å utvikle stor kraftkrevende virksomhet ved Ertsmyra på Tonstad. Før helgen ble det klart at Tonstad seiler opp som aktuelt sted for etablering av batterifabrikk. Tonstad Energy Park kunne opplyse at det er inngått opsjonsavtale med batterifabrikk-aktør Beyonder.

DET BRUKES store tall om at fabrikken vil kunne gi 500 arbeidsplasser og at det er snakk om investeringer opp mot 10-20 milliarder kroner. Det er all grunn til å ønske aktørene og kommunen lykke til med prosessen videre. Det er nemlig en kamp om denne lokaliseringen der Kalberg på Jæren er det andre aktuelle alternativet til Beyonder.

GOD TILGANG på strøm, ferdig område for brakkeanlegg og tilgang til rikelige mengder vann til nedkjøling nevnes som noen av de største fordelene for Tonstad. Det er viktig at kommunene i hele regionen bidrar til å løfte frem disse fordelene, og stiller seg bak tilrettelegging for bosetting og arbeidspendling på tvers av kommunegrensene. Nå er tiden inne for å vise at Lister-samarbeidet fungerer.

DET ER ingen grunn til å være beskjeden over hva vi har å by på i vår region. Kvinesdal og Sirdal har noen av landets beste kraftknutepunkt. Det har også Åna-Sira. Et planforum med representanter fra blant annet NVE, fylkeskommunen, fylkesmannen og Sokndal kommune har vendt tommelen opp for å få til et næringsområde for batterifabrikk også på Tellenes. Nå gjelder det å smi mens jernet er varmt!