Gå til sidens hovedinnhold

«Miljøfientlige firefelts motorveier»?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er hva SV kaller veibyggingen gjennom fylket vårt.

Ap og Sp må svare på hvordan de vil samarbeide med partier som vil legge ned Nye Veier og stoppe veibyggingen gjennom fylket vårt.

I flere tiår ble ikke hovedveien gjennom fylket vårt prioritert.

Vi var «den glemte landsdel» og fikk ikke vår del av fellesskapets ressurser. Gjennom en historisk satsing har vår regjering snudd dette. Nå bygges det vei i et omfang og et tempo som savner sidestykke i vår landsdel. Erna lovet oss før valget i 2013 ny vei til Mandal innen 10 år og det løftet innfris med god margin.

Siden Solbergregjeringen overtok er samferdselsbudsjettet økt med over 80 %. Nå vil SV og MDG reversere og stoppe dette.

Høyre ønsker at Norge skal ha fremtidsretta moderne transport- og kommunikasjonsløsninger. Derfor gjør vi mer enn å øke bevilgningene kraftig. Vi reformerer også sektoren og sørger for at vi jobber smartere og bruker pengene klokere.

Regjeringen har etablert «Nye Veier» som bygger vei raskere og rimeligere og Staten ligger an til å spare over 20 mrd. kroner på veiene som bygges av Nye Veier.

Samferdselspolitikken er det kraftigste virkemiddelet vi har for å skape vekst og utvikling i landsdelen vår.

Et annet viktig moment er at ulykkene vil gå ned. Det vil spare mange mennesker for sorg og lidelser og også være bra for samfunnsregnskapet.

Det SV i sitt innlegg mener er «miljøfientlige firefelts motorveier» mener vi er bra for klima, menneskene som bor her, næringsliv og distriktene.

Dårlige veier er ikke god klimapolitikk, bare dårlig samferdselspolitikk. Vi kutter i utslippene, ikke i utbyggingen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal samarbeide med partier som er mot vei og biler. Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne er tydelige på at de ikke vil bygge vei.

SV vil kutte halve veibudsjettet og MDG vil kutte tre fjerdedeler.

Arbeiderpartiet er mot private løsninger og konkurranse som gjør transportsektoren bedre og får kostnadene ned. Hva SP mener er litt uklart.

Hva vil skje med veibyggingen og utviklingen i vår landsdel hvis disse partiene skal styre samferdselssektoren ?