– Det var svært uheldig med tre uker stopp i fisket i sommer på grunn av dårlig avsetning. På den tiden var det mye leppefisk, opplyser Dagfinn Danielsen fra Andabeløy til Agder.

På sørlandskysten kom forøvrig fiskerne ut med et betydelig mindre kvantum av berggylt sammenlignet med tidligere sesonger. Før sesongstart valgte fiskerimyndighetene å øke minstemålet på berggylt fra 14 cm til 22 cm.

Fisket på utsiden

– Jeg fikk ikke stor bergnebb i teinene i fjorden og tok fangstene på utsiden ved Hidra og Lista. Flere plasser var det også mye av den minste bergnebben og en får håpe reglene endres slik at bergnebb på 11,5 cm kan selges neste år. I løpet av sesongen fikk jeg også endel store berggylt på 30 cm og disse måtte hives ut igjen, påpeker Danielsen.

Fornøyd

– Mot slutten av sesongen var det lite båter på fiske etter leppefisk og av den grunn ble det ikke tatt imot fisk. Dermed fikk jeg ikke landet fangster en uke. Jeg hadde ingen sjanse til å ta kvoten på 48.000 leppefisk i år, men er likevel fornøyd med sesongen, fremholder den erfarne fiskeren fra Andabeløy.

På hummerfiske

Dagfinn Danielsen følger også opp tradisjonen med deltagelse i hummerfisket. – Jeg har ute noen få teiner og har fått bra med hummer flere dager. I fjorden er det utrolig mye teiner og det er greit at folk kommer ut på hummerfiske, legger han til.