Mindre kraft-penger

Agder Energi hadde i 2019 et resultat etter skatt på 340 millioner kroner, ned fra 874 millioner kroner i 2018.