Forventer at mineralressurser blir tatt med i ny plan

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forventer at Regionplan Lister 2030 kommer til å inneholde oversikt over viktige mineralske ressurser.