Minken ødelegger i naturreservat

Fylkesmannen i Agder iverksetter bekjemping av mink ved jakt med hund fordi minken spiser for mange fugleegg og fugleunger til våtmarksfugl i Slevdalsvannet naturreservat. Hensikten med jakten er at Slevdalsvannet skal være attraktivt for hekking av vipe og andre våtmarksfugler.