Agder SV holdt søndag 20. november nominasjonsmøte i Kristiansand, der Mirell Høyer-Berntsen igjen ble nominert som førstekandidat til fylkestingsvalget 2023. 42-åringen fra Arendal er i dag SVs gruppeleder på fylkestinget. Til tross for at dette er hennes første periode, har hun gjort seg bemerket som en tydelig stemme for natur, miljø og fordeling på Agder.

– Mirell har gjort en veldig god jobb de siste årene, både ved å fronte SVs politikk i fylkesting og hovedutvalg og gjennom kontakt med både folk og organisasjoner i regionen og egne medlemmer. Vi er veldig glade for at hun har takket ja til å ta gjenvalg, sier Steinar Dyrli fra Flekkefjord, som har ledet nominasjonskomiteen for partiet.

Steinar Dyrli er plassert på 9. plass på fylkesvalglisten. På 21. plass finner vi Arild Nils Johannessen, også han fra Flekkefjord.

SV har i dag to representanter i fylkestinget.

De første 12 på listen er disse:

1. Mirell Høyer-Berntsen, Arendal

2. Jason Kannemeyer, Kristiansand

3. Sølvi Gjerdal Thomassen, Lindesnes

4. Tor Aurebekk, Kristiansand

5. Anija Markovina Wormsen, Farsund

6. Julia Pigao, Lillesand (SU)

7. Anniken Thomassen, Risør

8. Jan Erik Johannessen, Evje og Hornnes

9. Steinar Dyrli, Flekkefjord

10. Espen Lia, Lillesand

11. Solfrid Lerbrekk, Vennesla

12. Ørjan Sollie, Froland