Foreslår å legge ned kinoen på Moi

Som følge av vedtatt budsjett må OK-etaten i 2020 kutte nærmere 4,5 millioner kroner. For å spare inn penger foreslås det blant annet å legge ned kinoen.