Møteplassen på Tonstad: - Her glemmer du at det er mørketid!

Forrige uke var det åpning av Møteplassen på Tonstad. Med et nytt og inkluderende navn håper man at det som tidligere het dagsentertilbud for psykisk helse vil nå ut til flere. Her skal alle føle at det er plass til dem.