Leser med iver ordfører Magnhild Eia sitt forsøk på å rettferdiggjøre sitt og Lund kommunes manglende engasjement om næringsutvikling. Etter min mening brukes det mye unødvendig tid på utredninger og planer som hittil ikke har hatt effekt.

Det prates hele tiden om at det ikke er penger til ditt og datt. Lunds befolkning er stort sett frustrert over bruken av de få midlene en har. Min påstand er at det kan gjøres utrolig mye uten at det bør koste all verden. Hva har du fått igjen for å bruke 2,5 mill. til en bro en ikke trenger Magnhild Eia?

Om spøkelsesbyen Moi

Ditt negative engasjement, fru ordfører, i bobilsaken ville ha kostet småpenger og en ville fått mye igjen. Hvor mye har du engasjert deg mht. de falleferdige bygg i sentrum? Jeg vet at den private råderetten til de som eier bygningene står sterkt, men hva har du konkret gjort? Hvor stort har ditt engasjement i alle de tomme butikklokalene i sentrum vært? Hva har du gjort for å trekke næring til tomme lokaler?

Stasjonsbyen Moi - selvsagt ingen spøkelsesby

Dersom en person går med en god forretningsidé , hvilken kvalitativ hjelp får vedkommende? Kan du være kommunens rådgiver eller har Lund kommune tid og kapasitet til en slik funksjon?

Jeg tror at når Lunds befolkning ser at det ikke skjer eller har skjedd noe så mister en troa på utvikling og vekst. De fleste får nok dessverre den oppfatning at det er viktigere med langsiktige planer og prat, men lite handling.

En av mine tidligere leder i konsernet jeg jobbet i hadde en del gode leveregler: Lytt 80 prosent og prat 20 prosent, Handling og hurtige beslutninger fører til suksess. Hvis en aldri tør å ta et skritt, ja da står en stille. Jeg synes disse leveregler er uttrykk for hva som ikke er dagens situasjon!

Ellers vil jeg påstå at Magnhild Eia’s innlegg gir uttrykk for selvskryt og hvordan andre kommuner har suksess. At Lund kommune har et rikt organisasjonsliv er sant men dette skyldes i stor grad innbyggernes innsats i hele kommunen og ikke politikernes innsats.

Inntil det skjer en total endring i holdninger og manglende handling vil sentrum forbli en spøkelsesby i mine øyne.