Gå til sidens hovedinnhold

Mye vann!

21. november 2020, kl. 14:57

En tur fra Flekkefjord via Feda til Kvinesdal med bilder fra Fedaåna, Kvina og Litleåna lørdag 21. november viser at de siste dagers nedbør har gitt mye vann. Nivåene for vann tilsvarer imidlertid «bare» middelflom og har ikke gitt noen store skader. Sira-Kvina opplyser at det har vært overløp/ vannslipp fra alle deres reguleringsmagasiner i Sira- og Kvinavassdragene det siste døgnet. Vannføringen vil derfor fortsatt kunne øke. Det vil spesielt gjelde fra Siravassdraget nedenfor dam Kilen og Kvinavassdraget nedenfor dam Homstøl.