PENGEDRYSS TIL lag og foreninger: Agder deler ut 250.000 kroner til gode formål. For fjerde år på rad samarbeider Agder gjennom Amedia og Sparebankstiftelsen DNB om fordeling av midler til foreninger og organisasjoner i vårt nedslagsfelt. Agder forvalter 250.000 kroner av totalt 25 millioner kroner som Sparebankstiftelsen DNB setter av til gode formål. De to seneste årene har interessen vært stor. Størst andel av pengene har gått til den nye flerbrukshallen på Uenes i Flekkefjord.

SPAREBANKSTIFTELSEN DNB utlyser midler flere ganger i året i egen regi, men for noen år siden, i 2019, var første gang det ble gjort sammen med Amedias lokalaviser. Store og små foreninger over hele landet, fikk glede av pengene. I Agders nedslagsfelt har penger blitt brukt til alt fra instrumenter til nye gryter og annet idrettsutstyr. Blant mottakerne er musikkorps, idrettslag, speidergrupper, kristne foreninger, foreninger innen kunst og kultur, velforeninger og mange flere.

NÅ ER det en ny runde med utdeling gjennom avisene. Agders andel er 250.000 kroner. Som en samfunnsinstitusjon er det viktig for oss å bidra til skape gode lokalsamfunn. Vi ønsker å speile og utvikle lokal kultur og identitet og være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt nedslagsfelt. Vi vil gjennom ordningen bidra til levende lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Vi vil gjerne være med å bidra til å gjøre en forskjell i våre lokalsamfunn.

JOURNALISTIKKEN OG samfunnsoppdraget er vår forretningsidé. Det betyr at vi gjennom løpende nyhetsrapportering og god lokaljournalistikk gir folk kunnskap og innsikt, gir dem mulighet til å følge det som skjer i og rundt seg, til å delta i debatten, og engasjere seg i sitt nærmiljø. Stadig flere oppdager verdien av journalistikken. Gjennom å tegne seg som abonnenter er de med på å bygge våre aviser sterkere og gjøre vår evne til å utføre samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Det er vi takknemlige for.

MIDLENE SOM lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål innen kunst og kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv samt idrett og lek. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak. Vi håper på mange søknader innen fristen 1. mars.