Nylig gikk søknadsfristen ut for private husholdninger og det ble klart at de aller fleste innbyggerne benyttet seg av muligheten. 7.000.000 ble da fordelt på de over 2.200 søkerne, noe som resulterte i en utbetaling på 3.556 kroner for de med lavest bruttoinntekt.

Nå skal 3.000.000 kroner fordeles ut i strømstøtte til bedriftene i kommunen. For å få støtte må det fylles ut et digitalt skjema og man må dokumentere strømutgiftene.

I tillegg er det en rekke bedrifter som ikke kan få strømstøtte fra kommunen. Noen næringer havner inn under andre støtteordninger fra staten og kommunen ønsker å konsentrere støtten inn mot de som faller utenfor disse.

Bedrifter som ikke kan søke er de som er inn under kategorien «kraftkrevende industri» slik som Eramet, Green Yard og lignende. Heller ikke de bedriftene og næringene som bruker strømmen til husholdning vil få penger fra kommunen, da disse får den ordinære strømstøtten fra staten.

Jordbruk- og veksthusnæring har også mottatt strømpakke fra staten og vil ikke kunne hente noe støtte fra den kommunale tildelingen.

Kommunen opplyser om at fristen for registrering er satt til 30. juni og at utbetalingen vil skje i løpet av august.