STRØMPRISENE HAR skutt i taket. For mange er det blitt et stort innhogg i økonomien, men strømstøtten har i det minste bidratt til at mange private kan makte regningen – selv om det fortsatt er dyrt. Men for næringslivet finnes det ingen løsning som bøter på skadene. I dagens Agder forteller Nico Mat om hvordan prisene påvirker dem. Det er nok utallige bedriftseiere som kjenner seg igjen i fortvilelsen.

NÅR BEDRIFTER som Nico velger å snakke, bør de som styrer lytte. Ikke fordi Nico er stor i en nasjonal målestokk, men fordi bedriften eksemplifiserer nettopp hva som ville vært et stort tap å miste: Lokale bedrifter som gjør ting selv. Lokale bedrifter som bidrar til at Bygde-Norge er unikt. Lokale bedrifter som har fornøyde kunder, selv om de ikke er en del av en gigantkjede. Selv om Nico nok ikke er på randen til nedleggelse, hinter eier om at strømprisene i det minste legger mørkere skyer over fremtiden.

LOKALT HAR kommunen sagt at de skal hjelpe, og det er ikke der Nico legger kritikken. De etterlyser at regjeringen må komme på banen for å sikre at strømprisene ikke ødelegger for mye for den som driver næringsvirksomhet.... Det er ikke snakk om bare Nico. Det er ikke snakk om én eller to, men utallige bedrifter i forskjellige bransjer som nå sliter, mister kunder, ser røde tall i regnskapet og som legges ned. Å hjelpe disse er ikke bare penger ut for statskassen, men en investering i det fremtidige næringslivet.

DETTE KOMMER samtidig som generell kostnadsøkning. Drivstoffpriser er en stor utfordring i mange bransjer – særlig for transport. Trevarepriser har lagt en demper for byggevarebransjen og mat er blitt mye dyrere, som igjen påvirker restauranter, serveringssteder og butikker. Nå må vi som samfunn være våkne. Nå må politikerne følge med i timen. For all del, mye av kritikken Støre og regjeringen får, er nok overdrevet – dette er ikke bare et problem i Norge, men Norge har ressurser og potensial til å håndtere dette bedre. Det bør skje NÅ.