VÅR NYE samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er åpen for å droppe planer om motorveier og erstatte dem med to og trefelts veier. Mandal-Lyngdal blir neppe berørt, men lenger vest til Kvinesdal og Flekkefjord kan fort oppleve at det som har vært gjeldende politikk i åtte år, snart blir snudd på hodet. Vi har visst at den nye regjeringen har raslet med sablene, men vi hadde ikke trodd at de rent faktisk skulle gå inn for en redusert veiutbygging.

DA MINISTEREN besøkte landsdelen tidligere denne uken, slapp han veibomben. Regjeringen jobber med den nye veinormalen. Et helt sentralt spørsmål her blir hvor stor trafikken må være før du bygger firefeltsvei. Det skaper usikkerhet rundt flere motorveiprosjekter, blant annet for E 39 Kristiansand-Stavanger. Arbeidet med Mandal-Lyngdal ble utsatt på grunn av de økte kostnadene innen veibygging. På møtet i Kristiansand denne uken varslet Nye Veier at det snart vil komme en avklaring om hvordan fremdriften blir her.

DE NYE signalene omfavnes av Naturvernforbundet som mener dette er en fornuftig tilnærming til samferdselspolitikken i Norge. Men de aller fleste næringslivsledere frykter en nedskalering av veiutbyggingen. Reaksjonene har heldigvis kommet – og det fra en mer eller mindre samlet politisk ledelse i fylket og kommune. Fylkesordfører Arne Thomassen sendte onsdag en henvendelse til alle ordførerne i Agder, hvor han ber dem være med på et opprop om at det sikres firefelts vei på E18 og E39 mellom Oslo og Stavanger.

HER MÅ alle fremoverlente krefter samle seg og sørge for at veiutbyggingen skjer etter de opprinnelige planene. Økonomi brukes som et argument. Men det er langt dyrere å bygge smått som trolig krever nye investeringer om få år. Husk bare på at da dagens E39 over Kvinesheia ble åpnet i 2007, var veien umoderne allerede på åpningsdagen. Å bygge for fremtiden, innebærer firefelts E39 på hele strekningen fra Kristiansand til Stavanger. Noe annet vil være fullstendig galskap.

DERFOR ER det viktig at det mobiliseres lokalt, ikke minst blant lokale Ap- og Sp-politikere som må bruke sin påvirkningskraft overfor regjeringen. Vi må nå slutte å gå baklengs inn i fremtiden.