– Det er med stor glede jeg åpner veien i dag. Dette er en svært etterlengtet vei for de reisende, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

I dette prosjektet er det bygd 19 kilometer firefelts vei mellom Kristiansand og Mandal. I desember i fjor åpnet Nye Veier ei av delstrekningene seks måneder før skjema, men nå er hele veien åpnet.

– Det er flere grunner til å være fornøyd i dag. Dette har vært en strekning med mange møteulykker, som nå har blitt tryggere. Veien har også vært preget av mye kø på morgener og ettermiddager. Nå vil trafikken flyte bedre mellom de to sørlandsbyene, til glede for folk og næringsliv, sier samferdselsministeren.

Mer for pengene

– Et viktig mål i Nasjonal transportplan er å få mer for pengene. Derfor er det gode nyheter når Nye Veier forteller om en kostnadsreduksjon på rundt 20 prosent. Samtidig vil den nye veien være mer energieffektiv. Ny E39 mellom Kristiansand og Mandal er med andre ord et godt bidrag til å nå NTP-målene, sier Nygård.

Uenighet i Agder-Ap om videre firefelt E39

Veien videre for ny E39

  • Deler av ny E39 mellom Mandal og Kristiansand åpnet før jul i 2021. Resten av strekningen fra Kristiansand til Mandal åpnet for trafikk 24. november 2022.
  • Strekningen fra Herdal til Røyskår (11 km) i Lyngdal ble påbegynt på slutten av 2021 og skal stå ferdig i 2025.
  • Strekningen fra Mandal til Lyngdal skulle påbegynnes første halvår i 2023 og stå ferdig i 2026, men ble satt på vent våren 2022 og kommer først ut på anbud i løpet av 2023 (?) (strekning delt i to, bare østlig del på anbud i 2023).
  • I slutten av juni 2021 vedtok Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) statlig kommunedelplan for E39 fra Lyngdal vest til Ålgård. Vedtaket gjelder strekningen fra Flekkefjord til Ålgård.
  • For strekningen fra Lølandsvannet i Flekkefjord til Moi startet detaljert planarbeid våren 2022. Det var oppstartsmøter men videre arbeid inkludert folkemøter, informasjon og medvirkningsprosesser er satt på vent. Oppstart av bygging kunne tidligst skje i 2024 med rask fremdrift, men nå er videre fremdrift ikke avgjort.
  • Strekningen videre fra Moi til Årrestad ligger lenger frem i tid. Det var snakk om å starte med detaljert reguleringsplan i 2024, men det er nå usikkert når dette blir.
  • Det foreligger foreløpig ingen vedtatt plan for strekningen Lyngdal vest gjennom Kvinesdal til grensen til Flekkefjord. Det ble i 2022 gjennomført en utredning for strekningen fra Røyskår i Lyngdal til kommunegrensen Flekkefjord-Kvinesdal i form av ny planprosess med konsekvensutredning. Nye Veier har presentert sitt hovedforslag til trasé og det forventes en vedtatt plan i løpet av 2023.
  • Lengst i vest er det strekningen fra Ålgård til Bue (13,4 km) som er først ut. Der jobbes det med detaljregulering/ vedtak. Det var forventet oppstart i 2023, men anbudsrunde ble også der satt på vent våren 2022.
  • Lengst i øst har detaljregulering av ytre ringvei i Kristiansand startet. Den binder sammen E39 fra vest med E18 fra øst. Det er en svært dyr strekning med tunnel helt fra Grauthelleren vest for Kristiansand til et stort kryss på Vige ved Varoddbrua øst for Kristiansand. Nye Veier har imidlertid valgt å prioritere strekningen ut fra samfunnsikkerhet med henvisning til at dagens tilgangsvei til sykehuset er sårbar. Oppstart av anbudsrunde er foreløpig satt på vent.