Mange elever er opptatt av miljø og bærekraft. Det var Natur & ungdom og elevrådet som tok initiativ til at skolen skulle bli miljøfyrtårnsertifisert. Lærerne stemte også enstemmig på å gå for dette og skolen fikk god hjelp og støtte fra IRS.

En gruppe bestående av elever, lærere, renholder, vaktmester, ledelse og konsulent Sverre Hjelleseth har gått gjennom områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Miljøfyrtårn gir verktøy for å jobbe konkret med dette og registrere alt digitalt. Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet. Skolen har også spart penger på å redusere innkjøp, gjenbruk og bedre søppelsortering.

Profilering av skolen som en miljøskole kan bidra til at flere av elevene blir mer miljøbevisste og bidrar til skolens miljøarbeid. Det kan også ha ringvirkninger i familiene deres og når elevene skal ta valg i deres fremtidige privatliv og arbeidsliv.

Grønn uke

Forrige uke hadde Flekkefjord ungdomsskole og mange andre skoler i distriktet grønn uke. Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema i skolen som skal inn i alle fag. Elevene skal forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. Gjennom arbeid med temaet bærekraft skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning.

De fleste av byens butikker, spisesteder og bibliotek var også med på grønn uke. Vi håper at det kan være grønn uke hver år og at det kan påvirke våre valg ellers i året også.