Sentralbanken kunngjorde avgjørelsen torsdag formiddag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 1,5 prosent i august, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til NTB.

På forhånd var det ventet at Norges Bank skulle sette opp renta etter at den ble holdt uendret på 0,75 prosent i mai.

Enkelte økonomer har tatt til orde for et «amerikansk rentesjokk» der banken satte opp renta med 0,75 prosentpoeng, men Norges Bank la seg på et hakket mer moderat nivå.

Prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten øker til rundt 3 prosent fram mot sommeren neste år.

Betydning i praksis

Dersom man har lån på 3 millioner kroner med nedbetalingstid på 20 år, vil det medføre en månedlig økning på cirka 1600 kroner. Når renta økes til 1,5 prosent, vil økningen være på totalt 2000 kroner, i gitte scenario.

Har man 1 million i lån, stiger månedlig kostnad med i overkant av 500 kroner. Når renten settes ytterligere opp, blir beløpet 1150 ekstra i måneden i forhold til når renten har vært på 0,75 prosent.

Bekymret for folks økonomi

Flere utrykker bekymring for folks økonomi. Frp-leder Sylvi Listhaug sier følgende til Dagbladet:

– Jeg er sterkt bekymret for hvordan renteoppgangen vil ramme folk flest og bedrifter som allerede sliter med de ekstreme prisene særlig på drivstoff, strøm og mat, sier Frp-leder Sylvi Listhaug etter torsdagens renteheving fra Norges Bank.