Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan du påvirke ny E39!

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

FOR TO uker siden varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet i Kvinesdal. Målet er å finne den veikorridoren som totalt sett gir mest nytte for samfunnet. Prosjektet er i oppstartsfasen. Nye Veier ønsker innspill til planoppstart og til anbefalte linjer for ny E39. Frist for å komme med innspill er satt til midt i oktober. Det er med andre ord akkurat nå man har mulighet til å påvirke hvilke veilinjer og kryss som skal velges.

I KVELD er det informasjonsmøte i Kvinesdal kulturhus og på nett. De som blir direkte berørt kan også bestille egen «kontortid» med Nye Veier for å få lagt frem synspunkter og få svar på sine spørsmål. Uansett hvor et så stort veianlegg kommer, så har det konsekvenser for beboere, anleggsgjennomføring, landskap, naturmangfold, kulturminner, friluftsliv og støy. Det er viktig at de valg som blir gjort blir tatt på best mulig grunnlag. Det kan folk med lokalkunnskap bidra til i denne prosessen.

NYE VEIER har gjort en såkalt grovsiling av veilinjene for ny E39 gjennom Kvinesdal. Linjene som anbefales for videre avklaring har tre forskjellige kryss-løsninger i Kvinesdal. Store områder må ofres på Birkeland, Høyland eller Frøytland for at den nye veien skal bli en virkelighet. Ved å legge veien inn i tunnel fra Lervika gjennom Frøytlandsveden kunne man kanskje fått til et kryss mellom Ytre Lona og Rølla som ville berøre færre innbyggere enn man gjør med kryss på Birkeland, Høyland eller Frøytland. Dette er trolig allerede vurdert av både Statens vegvesen og Nye Veier, men dukker nok opp igjen nå som detaljplanene skal lages.

NÅR DET gjelder linjene for ny E39 øst for Fedafjorden, så ser det ut som de fleste går lett i terrenget nord for dagens E39 med lite tunnel og bro. Det gir også en fjordkyssing med ny bro over Fedafjorden i god avstand til nåværende bro. Nye Veier er pålagt å vurdere mer gjenbruk av dagens E39, men en løsning der begge kjøreretninger benytter dagens vei med standard og fartsgrense som i dag fra Feda til Røyskår virker slett ikke særlig fremtidsrettet.