Gå til sidens hovedinnhold

Nå kartlegges hus og hytter som kan få bredbånd i 2022

Flekkefjord kommune er nå i gang med å planlegge de neste områdene som skal få bredbånd.

For abonnenter

– Det er en stadig utvikling på dette med bredbånd og vi ligger godt fremme. Jeg påpekte for flere år siden at bredbånd må innebære hastigheter på 100 mb pr. sekund og nå er det dette som defineres som et minimum av Stortinget, sier ordfører Torbjørn Klungland (Frp) i Flekkefjord

– Levende bilder og strømmetjenester er nå helt vanlig og digitale møter kommer det til å bli også etter korona.

Holder på i Gyland

– Vi har søkt og fått gjennomslag for flere store bredbåndprosjekter de seneste årene. På Øyna, Abelnes og Hidra er vi ferdige og salget går bra i Gyland der det også er mange som bidrar med dugnad for å gjennomføre prosjektet, sier næringssjef Hans-Egill Berven.

Les også

Bygger ut bredbånd: Hidra er koblet til, jobber med Abelnes og Øyna

Les også

Bredbånd krever dugnadsinnsats

Les også

Bredbånd fra Telenor forsinket med ett år: – Vi beklager!

Berven opplyste også nylig til bystyret at Telenor bygger ut bredbånd mot Åna-Sira og også langs E39 til Rekevik og deler av Sira.

Ny søknad

Berven opplyser at kommunen nå søker om støtte for tre nye områder for neste tildelingsrunde. Det er disse tre områdene:

  • Området fra Rauli/ Snerthammerveien til Djupvik som omfatter 40 helårdboliger og 16 hytter/ferieboliger.
  • Et mråde som omfatter Reppen, Seland, Nuland, Tjersland, Netland, Birkeland og Nuland omfatter 26 helårsboliger og 12 hytter/ferieboliger.
  • Området Glendrange som omfatter 23 helårsboliger og 6 hytter/ferieboliger

Nærringssjef Berven understreker at det bare er helårsboliger som «teller med» i søknad om statlig støtte, men at utbyggere gir tilbud også til folk med hytter og fritidsboliger når områder først bygges ut.

Pr. i dag har store deler av området løsninger som er basert på det gamle kobbernettet. Reppen-Bjelland har dårlig infrastruktur hvis en ser bort fra at Telenor selv viser til god 4G-dekning i sørlige deler av området. Beboere i store deler av de sørlige områdene fremholder at 4G-dekningen er begrenset og i noen områder fraværende. I nord er det også middels til dårlig 4G-dekning. Hele området er svært kupert og opplevd 4G-dekning vil variere stort fra husstand til husstand selv i områder med god 4G-dekning. Summert betyr dette at dekningen i området er svært dårlig.

Bjelland står oppført med middels god 4G-dekning men det meldes fra beboerne at dette er sterkt varierende fra hus til hus. Denne bygda har kun en gammel kobbelinje og har kun mulighet til å ringe ut en om gangen på grunn av svært dårlig kapasitet.

Snerthammer-Djupvik har ingen fiberinfrastruktur. De varierer også mht. 4G-dekning. Kystnære deler av Snerthammer i vest har rimelig god 4G-dekning mens dekningen blir litt dårligere jo lenger inn i landet boligene befinner seg. Djupvik har dårlig 4G-dekning.

Tidligst i 2022

– Søknadsrunden inneholder en prosess med anbudsrunde og søknad til Nkom og fylkeskommunen. I juni/ juli 2021 skal vi kunne ha en pris. Den blir nok høy fordi dette er områder med spredt boligbygging. I desember er det vedtak om budsjett for kommunen. Da får vi en endelig avklaring om vi kan si ja til å betale kommunens andel, forklarer Berven.

– I løpet av 1. kvartal 2022 kan vi få på plass en endelig anbudsrunde, så skrives det kontrakt og den valgte leverandøren kan begynne å selge abonnement. Det blir trolig høsten 2022.

Kutt i statlig støtte

Næringssjefen opplyser at Agder fylkeskommune får et kutt fra 24 millioner kroner i statlig støtte til bredbåndsutbygging i år til 10 millioner til neste år.

– Det er mange steder på Agder som ikke har dekning, så det er ikke sikkert vi får, men ta det gjerne opp med deres stortingspolitikere. Det kan ikke være ikke rette tid å halvere bredbåndbudsjettet i et år der kobberforbindelser kuttes ut, påpekte Berven nylig til politikerne i bystyret.

– Det er vel fylkeskommunen som overtar dette fra Nkom nå. Hvordan ska dette gjøres. Blir det øremerking av midler fra staten, spurte Nina Danielsen (Sp).

– Det har alltid vært opp til fylke å følge opp dette også med midler fra fylkeskommunen. Jeg tror ikke det blir noen poraktiske endringer og fylkeskommunen har bra folk som jobber med dette, svarte Berven.