Stein Egenes viste frem en dykkerbil som eksempel på en bil som nå slipper engangsavgift på over 800.000 kroner.