DET ER nesten ikke til å tro: Prognosene til NVE viser at det er stor sannsynlighet for høye strømpriser ut året. De tror prisene i sommer vil ligge på vinternivå. Vanligvis faller prisene mye utover våren, men selv om prisene trolig vil gå noe ned også denne våren, vil det mest sannsynlig fortsatt være høyt prisnivå gjennom året. NVE understreker at det er stor usikkerhet knyttet til prognosene. Det som avgjør, er om gassprisen fortsatt vil holde seg høy og hvor mye nedbør som kommer.

FOR ALLE parter er dette dårlige nyheter. For husholdningene betyr det opp mot tre ganger så høye strømutgifter, sammenlignet med et normalår. Men kanskje vel så ille og enda mer alvorlig: For mange mindre bedrifter er dette fullstendig ødeleggende. Vi har tidligere skrevet om Reppen Bakeri som har sagt opp medarbeidere og varslet permitteringer fordi strømprisene ødelegger hele butikken. Dette er en sak som myndighetene må ta tak i. De puslete tiltakene som regjeringen har kommet med, er ikke holdbare.

DEN MIDLERTIDIGE strømstøtten fra regjeringen, dekker 80 prosent av strømprisene over 70 øre per kilowattime (kWh) i gjennomsnitt i måneden. Støtteordningen varer foreløpig frem til mars 2022. I en ny krisepakke som kom i januar, får studenter støtte på 3.000 kroner i stipend. Det opprinnelige forslaget var å på 40 prosent stipend, og resten lån. Idretten og frivilligheten får også strømstøtte på 250 millioner kroner. Tilskuddet blir fordelt til kommuner som hadde gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWh i desember.

I GÅR kunne vi lese selskapet Geheb Conditori som driver bakerier i Flekkefjord, Lyngdal og Kristiansand, merker de høye strømprisene. Eier Kjetil Hodne forteller om kraftig økte strømregninger. – For bakeriet vårt så kostet vel strømmen i fjor 920.000 kroner ekstra i forhold til året før. Bare i desember betalte vi en strømregning på 284.000 kroner, mot 72.000 kroner samme måned året før, sier Hodne til E24.

DET SIER seg selv at dette ikke er holdbart. Da hjelper det ikke at olje- og energiministeren, statsministeren og finansministeren er fornøyde med strømstøtten som er vedtatt. Det må mer og kraftigere tiltak på bordet.