På E39 er det stort sett bar veibane helt til en kommer mellom Kvinesdal og Lyngdal, melder bilister om. Brøytebiler kjører frem og tilbake. Det har ikke kommet veldig store mengder snø men snøen legger seg i veibanen på de høyeste og kaldeste stedene.

Politiet i Agder anmoder bilister om å kjøre forsiktig og avpasse farten etter forholdene. Det meldes om snø og vanskelige kjøreforhold i hele distriktet.

På mange sideveier er det snødekte veier, og det meldes også om glatte veier flere steder.

Glatt er det også på mange veier i Flekkefjord, der veier og fortau i og ved byggefelt flere steder nærmest er glaserte.

Det er så langt ikke meldt om uhell eller ulykker, hverken blant gående eller kjørende.

Det lille snøfallet er ventet å gi seg i løpet av formiddagen. Temperaturen ligger på like under null grader, og det vil holde seg kaldt.