EUROPA STÅR i en dyp krise. I skrivende stund har mer enn en million mennesker flyktet fra Ukraina, for å unnslippe Putins brutale krigshandlinger. Det utspiller seg dramatiske scene på grenseovergangene mellom Ukraina og Polen – og Ukraina og Romania. Enhver krig har bare tapere. Men sivilbefolkningen er de som lider mest og som gir krigens redsler det sanne ansikt. Kvinner og barn som i all hast har forlatt sine hjem står ribbet tilbake og trenger nær sagt alt.

I DENNE situasjonen må vi åpne grensene og vise at vi er en nasjon med stort hjerte. De nære land som Polen og Romania trenger avlastning og hjelp for å takle de store menneskemassene som søker tilflukt. Nå er tiden moden for å stå sammen og vise solidaritet med de ukrainske folk, både dem som fremdeles er i Ukraina og dem som er på flukt. Og her må vi åpne opp grensene og gi tilflukt, men vi må også åpne opp lommebøkene og gi en skjerv til dem som har absolutt ingenting.

I HELE Norge, også i vårt distrikt, mobiliseres det nå for å starte hjelpearbeid for Ukraina. Mange små initiativ og mange større aksjoner er satt i gang. Det er viktig at vi alle deltar i det arbeidet. Det er rørende å se hvilket engasjement som finnes, i en tid der mange av oss opplever frykt, frykt for hva som kan komme og konsekvensene av de krigshandlingene som nå utspiller seg.

I LØPET av kort tid har kommunene åpnet opp for å motta krigsflyktninger fra Ukraina. Også det har vi lange tradisjoner for, både i Norge og lokalt. Da sovjetiske styrker invaderte Ungaren i 1956, kom det en strøm av flyktninger til Norge, og til vårt egen region. Mange av dem ble. Det samme skjedde i 1968 og ikke minst i forbindelse med Balkan-krigen på 1990-tallet. Nå skal vi igjen vise hjerterom og tilby husrom. Det kan bli behov for både hus og leiligheter i hele landet – også her.

VÅR OPPFORDRING er derfor: Følg med på nyhetsbilde. Gi din støtte til hjelpeorganisasjoner som ber om penger. Når kommunen ber om hjelp til husrom, så bidra, om du har muligheten. Europa står i en helt ny situasjon – og vi må bidra der vi kan.