HELGENS VÆR skapte utfordrende situasjoner for mange mennesker. Tak blåste av bygninger, trær falt over strømlinjer og båter slet seg. I Vågen i Stavanger gikk en båt til bunns etter å ha blitt slynget mot bryggekanten i de kraftige sjøene. Mange stedet forsvant strømmen og telekommunikasjonen falt ut mange steder. Naturen viste seg fra vrangsiden. I tillegg til kraftig vind var det også mye nedbør som rammet landsdelen. I følge meteorologene var det flere værfenomener som til sammen skapte utfordringene.

DEN KRAFTIGSTE vinden fikk vi over vår landsdel. Ved Lista blåste det sterk storm. Utenfor Eigerøy ble det målt orkan i kastene. Ødeleggelsene har vært omfattende, både på vei og skog og bygninger. Forsikringsselskapene har fått inn hundrevis av skademeldinger og oppryddingen etter alle ødeleggelsene har så vidt begynt. Hvor stort skadeomfanget er målt i kroner og øre, vites foreløpig ikke. Men vi snakker helt sikkert om flere hundre millioner kroner.

VIND OG vær er ikke noe nytt i landet vårt. Vi er vant til det, og mange vil hevde at værsituasjonen er omtrent slik som den alltid har vært. Forskjellen er at vi nå rapporterer direkte fra værfenomenene på en helt annen måte enn hva vi gjorde for bare få år siden. Det er sikkert helt riktig. Vi sendte direkte fra værsituasjonen i Rogaland og vest i Agder. Slik direkterapporter kan virke skremmende. Men de var høyst direkte.

SÅ VIL andre igjen hevde at været har blitt villere og våtere, som følge av den klimakrisen vi står i. Det kan godt tenkes at nedbørsmengden har økt og at vindkastene har blitt verre. Klimaforskerne ser dette på sitt rekorddashbord, der de melder om kraftigere middelvind og stadig nye nedbørsrekorder.

UANSETT HVORDAN man forklarer værfenomenene, så er været og naturen et fascinerende skue når vi opplever været slik vi gjorde i helgen. Og i følge ekspertene vil det bli mer av denne type ekstreme værtimer, og det må vi ta høyde for både når vi bygger hus og veier. Alt tyder på at vi i årene fremover kommer til å få denne type vinterstormer oftere og kanskje enda kraftigere. Da gjelder det å tjore fast løse gjenstander og ellers håpe at eksisterende bygningsmasse tåler påkjenningene.